NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

YourCoach case: Vörå Maskin & Traktor

Att satsa på friskvård blir allt vanligare bland företag och organisationer – och varför skulle det inte? Genom att träna och ha roligt tillsammans stärks så väl den fysiska hälsan som sammanhållningen!

Vörå Maskin o. Traktor är en firma som vi tränat tillsammans med under flera perioder de senaste 10 åren. Programmet har varit varierande för att dels träna mångsidigt, dels låta deltagarna få pröva på olika motionsformer. Kommentaren hos flera har varit att det känns bra att röra på sig, och något som är betydligt lättare att göra när det färdigt planerat och organiserat. Förutom att ryggar och nackar mår bättre av det så är det dessutom roligt att göra saker tillsammans utanför arbetet – speciellt då en del bjuder på sig själv så avlöser sig skratten med jämna mellanrum! 🙂

Vörå Maskin o. Traktor har också genomfört hälsoprofilbedömningar för ett antal år sedan, för att kartlägga personalens välbefinnande och konditionsnivå. Detta är något vi rekommenderar våra nya kunder, för att underlätta planeringen av kommande friskvårdsprogram.