NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Organisationskonsultation

Om du som ledare i en organisation har insett att förändringsprocesser kräver en hel del kunskap om grupper och mänskligt beteende gör du helt rätt i att kontakta en organisationskonsult.

Organisationskonsultationen fungerar mera rådgivande än arbetshandledningen och oftast arbetar vi med ledningsgrupper, chefer, team och förmän. Vi är med och kartlägger, analyserar, rådgör och följer upp – helt enligt era behov och önskemål.

YourCoach Organisationskonsultation Anna Nordmyr
Vi har specialkunnande inom:

Föreläsningar och workshops

En WorkShop är en metod som syftar till att aktivera alla deltagare i gruppen. Vi tänker och gör tillsammans. WorkShops fungerar utmärkt då man vill kicka igång ett nytt projekt, utöva problemlösning, ta fram nya idéer eller bara diskutera tillsammans på ett kreativt sätt. Vi erbjuder WorkShops inom t.ex. följande teman:

  • Värderingar och visioner
  • Företagskultur
  • Kommunikation
  • Strategier
  • Ledarskap

Upplägget kan vara allt från ett par timmar till heldagsprogram – Ta kontakt för mer information.

Föreläsningar fungerar i informativa eller inspirerande syften. Gärna håller vi också interaktiva föreläsningar om det passar, för att engagera åhörarna ännu mera. Vi skräddarsyr alltid föreläsningarnas innehåll enligt kundens behov och önskemål, och förstås har vi också ett utbud av färdiga rubriker ifall ni har svårt att säga vad ni exakt söker. Några populära rubriker senaste år har varit:

  • Om Arbetsglädje
  • Vad kan jag göra för att vi ska ha det bättre?
  • Konflikthantering
  • Kommunikation – världens svåraste och enklaste ämne
  • Vad är Mental Träning?

Teamutveckling via Habitud

YourCoach är licensierade Habitud-användare, som är en metod för att skapa hållbara och framgångsrika team. Vi kan vid behov kartlägga teamets styrkor och utvecklingsområden, och framför allt jobba med de områden där behov/önskemål till utveckling finns. De 8 principer för framgångsrika team är Tydliga mål, Tydliga roller, Inkluderande beslutsfattande, Positiv feedback, Psykologisk trygghet, Förebyggande av konflikter, Autonomi och Samarbete med andra grupper.

HR och Hälsostrategier

Human Resources, HR, omfattar många områden och ett av dem är personalens välbefinnande. Som konsulter kan vi komma in och stöda er i uppgörandet av er organisations hälsostrategi. En hälsostrategi ska innehålla mål, åtgärdsplan och uppföljning via t.ex. nyckeltal (såväl hälsomässiga och ekonomiska).

Blev ni intresserade?

Tveka då inte med att kontakta oss, vi besvarar gärna era frågor. Vi bokar gärna in en avgiftsfri första träff, där vi går igenom er situation och funderar på hur vi som organisationskonsulter kunde komma in och utveckla eller ge stöd i er process.

YourCoach organisaitonskonsultation Anna Nordmyr

Vill du ta del av senaste nyheter?

Vi ger ut ett nyhetsbrev ungefär tre gånger per år, där vi bl.a. berättar om nya tykydags-koncept, om ny forskning inom arbetsvälbefinnande och om våra egna case. Nyhetsbreven är riktade till arbetsplatser – Beställ de inspirerande och tankeväckande mailen du också!