Köp- och leveransvillkor

ALLMÄNT

Du kan beställa kurser/tjänster/produkter (i fortsättningen nämns enbart ordet produkt) utan registrering. Uppge all den information som krävs för registrering eller beställning. Produktens tillgänglighet eller estimerad leveranstid meddelas i samband med beställningen.

Dina personliga uppgifter sparas i YourCoachs kundregister. Noggrannare information om behandlingen och användningen av kunduppgifter hittar du HÄR. 

Ifall du efter leverans av produkten upptäcker en skada eller felaktigheter, meddela genast YourCoachs kundtjänst om skadan. Du har 7 dagar tid på dig att meddela om eventuella transportskador, varefter inga anmälningar längre tas emot.

Då du har mottagit produkten har du 30 dagar på dig att bekanta dig med den och returnera den till Försäljaren.

Före betalningen ska du godkänna nätbutikens beställnings- och leveransvillkor. Genom att efter detta trycka på Slutför köp-knappen registreras beställningen och det går inte längre att ändra på beställningen. Vänligen kontakta YourCoachs kundtjänst om du vill annullera eller ändra din beställning.

Vi skickar dig ett kvitto per e-post där du kan granska beställningens uppgifter. Spara kvittot för eventuella kommande behov.

När du köper en kurs eller tjänst där du får inloggningsuppgifter till en kurssida, är inloggningsuppgifterna enbart dina. Genom att sprida inloggningsuppgifterna till andra, icke-betalande, riskerar du att måste betala avgiften för alla dem som tagit del av materialet i kursen/tjänsten olovandes med dina inloggningsuppgifter.


BETALSÄTT

I YourCoachs nätbutik kan du betala med nätbetalning via Stripe. (Stripe godkänner alla de vanligaste korten, t.ex. Visa, Mastercard, American Express o.s.v.)


BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BESTÄLLNINGAR

Kunder som shoppar på yourcoach.fi/online måste ha en ålder på minst 15 år.


RÄTT ATT ANNULERA BESTÄLLNING

YourCoach kontaktar dig om någon av de produkter du beställt inte är tillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningen vid behov. Om efterfrågan på någon produkt är större än utbudet kan YourCoach begränsa antalet produkter per kund. YourCoach kontaktar dig ifall beställd mängd inte kan levereras. Observera att varukorgen inte reserverar produkterna i lagret förrän beställningen är slutförd.


LEVERANSSÄTT OCH -AVGIFTER

Beställda produkter levereras till den e-postadress du valt eller din hemadress enligt överenskommelse.

Eventuella hemleveransavgifterna betalas i samband med beställningen.

Om du väljer hemleverans ska du uppge ditt telefonnummer i samband med beställningen så att transportföretaget kan kontakta dig för att komma överens om tidpunkten för hemleveransen. YourCoachs nätbutik levererar produkter endast i Finland.


LEVERANS

Efter att kunden skickat iväg beställningen behandlas beställningen av YourCoach. Då produkten finns i vårt lager är den beräknade leveranstiden 1–5 vardagar beroende på produkten. Avvikande leveranstider meddelas i produktinformationen. Digitala kurser och tjänster säljs oftast så att kunden får levererat ett lösenord till sin e-postadress direkt efter betalning.

YourCoach ansvarar inte för förseningar i leveranser som är oberoende av nätbutikens verksamhet. Ifall leveransen försenas med över 7 vardagar från tidpunkten av betalningen, vänligen kontakta vår kundtjänst.


RETUR och återbetalning

För oss på YourCoach är det viktigt att du är nöjd med din beställning. Därför kan du innan köp ta kontakt med YourCoach för att be om mer information. I en del fall kan vi erbjuda en gratis prova på period innan beslut om köp. När väl köp är genomfört finns ingen returneringsrätt, om det inte förstås finns uppenbara fel och brister i produkten, då återbetalas köpessumman.


ÖVRIGA VILLKOR

För dessa användarvillkor och eventuella tvister mellan kunden och YourCoach gällande villkoren anpassas Finlands lag.


ENTYDIGA PRISFEL

YourCoach förbehåller sig rätten att återkalla beställningar om ett entydigt prisfel fastställs. Med entydiga prisfel avses eventuella prissättningsfel på nätbutikens produkter så att produktens pris avsevärt och klart och tydligt avviker från produktens rätta pris och att konsumenten förväntas ha förstått att det är frågan om ett prisfel. Ett tydligt prisfel är t.ex. att produktens pris är 0,00 €, att produkten saknar pris eller att en produkt som är värd flera hundratals euro har ett mycket lågt pris.


FORCE MAJEURE

YourCoach ansvarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder som står utanför företagets påverkningsmöjligheter, som det rimligen inte har kunnat förutse och vars följder det inte kan undvika. Oöverstigliga hinder anses vara bl.a. arbetsstridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud, störningar i transportkedjan, strömavbrott samt störningar i postens logistik. Om det oöverstigliga hindret fortgår i mer än en månad har både produktens försäljare och kunden rätt att häva köpet utan skadeersättnings- eller dröjsmålsföljder.