NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Om YourCoach

Företagets namn säger vad vi är
Vi coachar människor, Vi coachar organisationer.

Friskvårdsexperter som stärker ditt företags konkurrenskraft

YourCoach grundandes 2009 av Anna och Johan Nordmyr, med ambitionen att hjälpa människor att må bra. I början fokuserade vi på den fysiska hälsan men i takt med att vi själva har utbildat och fortbildat oss som att nya anställda kommit in i teamet, har våra tjänster utökats, vilket också gör YourCoach till en heltäckande tjänsteleverantör inom såväl arbetsvälbefinnande som friskvård för privatpersoner. Teamet består idag även av Elin Nordling, Jennifer Antell, Carin Backman och Paulina Lillkung. I dag jobbar vi lika mycket inom fysisk, psykiskt och psykosocialt välbefinnande.

Effektiv friskvård ger ekonomisk avkastning

År 2010 utexaminerades både Anna och Johan som ekonomie magistrar, där Anna i sitt slutarbete undersökte och skrev om friskvårdens betydelse på arbetsplatser medan Johans huvudämne var inom finansiell ekonomi. Devisen effektiv friskvård – lönsammare företag är något som hängt med sedan start fram till nu. Ett exempel vi själva fått erfara var när Vörå kommun närapå halverade sin korttidssjukfrånvaro under vårt friskvårdsprojekt åren 2010 – 2012.

Välbefinnande i arbets- och privatliv

För oss är det viktigt att människan har möjligheten att må bra såväl i arbets- som privatliv. Som arbetsgivare stöder vi därför våra medarbetare att utvecklas inom de områden man brinner, och vi uppmuntrar till att pröva nya idéer och upplägg. Vi är frimodiga gällande arbetstidsflexibilitet enligt arbetstagarens övriga liv. Med dessa värderingar tycker vi att vi har goda möjligheter till gott arbetsvälbefinnande.

Detta upplägg är något som passar oss. För andra organisationer är det kanske något annat som gäller, och något som vi kan hjälpa kunden ta fram.