NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Mental träning & Coaching

Mental träning handlar om att försöka skapa en balans mellan krav och förmåga, och är något som alla kan ha nytta av. Vanliga områden som vi jobbar med är motivation, självförtroende, koncentrationsförmåga, självbild, självkänsla, spänningsreglering, nervositetshantering, stresshantering. Mental träning syftar även till att motivera till kreativitet, nytänkande, personlighetsutveckling och egenansvar.

YourCoach Mental träning och coaching Vörå 2

Målgrupper

Mental Träning sker främst som individuella träffar och mellan våra samtal fås ofta små uppgifter som klienten jobbar med på egen hand. Grupptillfällen eller föreläsningar inom området är också möjligt, ifall det t.ex. handlar om en för gruppen gemensam målsättning.

Idrottare

För idrottare handlar den mentala träningen ofta om att optimera prestation. Vi jobbar då t.ex. med koncentration, självförtroende, nervositetshantering och målsättningar. Men samtalen kan också handla om mycket av det som kretsar kring idrotten, för att prestera bra behöver människan också må bra. Antalet träffar utgår helt från idrottarens behov.

Privatpersoner

Mental träning hjälper dig att bygga upp en stark mental funktionsförmåga, som vi har hjälp av i vardagslivets olika utmaningar. I praktiken kan det t.ex. handla om att stärka upp ditt självförtroende, lära dig att hantera stress eller lägga upp målsättningar. Mental träning är en form av självutveckling som du har nytta av inom alla områden i livet.

Företag

Mental Träning och Coaching erbjuder vi även till företag och organisationer. Tjänsterna kan då vara såväl individuella träffar som grupputveckling, föreläsningar och Workshops. Gå gärna in på våra tjänster under kategorin Arbetsplatser och t.ex. Organisationskonsultation.

Kontakta oss

I vårt team är det Anna Nordmyr som arbetar inom detta område, och hon får ofta mycket positiv feedback för det konkreta tillvägagångssätt som hon använder sig av med sina kunder – och där individen och prestationen står i centrum.

Om du vill veta mera eller boka en tid, ta kontakt med oss. Vi jobbar också med grupper och hela idrottsföreningar.

YourCoach organisaitonskonsultation Anna Nordmyr