NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Friskvårdsprogram

YourCoach långsiktiga friskvårdsprogram för arbetsplatser förknippas med något positivt och motiverande! – det är så vi vill våra kunder ska känna när vi samarbetar över en längre tid.

Tillsammans med kunden går vi genom målsättningar och lägger därefter i gång ett långsiktigt friskvårdsprogram. En del kunder vill t.ex. stärka sammanhållning, trivsel och hitta på saker tillsammans, en del vill lösa tydliga problem och utmaningar gällande arbetsklimatet eller hälsan och andra vill utvecklas från något bra till ännu bättre. I vissa fall lägger vi också upp hälsomässiga och ekonomiska nyckeltal som vi följer upp för att se om programmet eller projektet ger resultat.

YourCoach Friskvårdsprogram Anna Nordmyr och Jenny Julin

Hur ser samarbetet ut?

När vi jobbar mera ingående med en kund så är vi en del av organisationen, även om vi samtidigt också är en utomstående och neutral part. Detta gör att vi kommer nära både de anställda och ledningen. När vi vet vad som tänks och händer så kan vi lättare komma in och lägga fokus på behövliga områden. För att denna flexibilitet ska fungera, arbetar vi enligt ett överenskommet serviceavtal. Då vi har ramarna så utför vi friskvårdsservicen på det sätt som ger mest nytta för kunden.

Nedan en lista med exempel på vad YourCoach jobbar med:

Blev du intresserad?

Tveka då inte med att kontakta oss, vi besvarar gärna era frågor.

Det finns lika många upplägg på detta som det finns organisationer. Boka in en träff så kan vi fundera på hur vi kunde samarbeta – en planeringsträff och offert kostar ingenting!

Vårt samarbete med YourCoach har varit en exemplarisk kombination av kunskapsbyte, innovativt tänkande och ömsesidig respekt. Vi ser med glädje fram emot att fortsätta arbetet tillsammans!

Vill du ta del av senaste nyheter?

Vi ger ut ett nyhetsbrev ungefär tre gånger per år, där vi bl.a. berättar om nya tykydags-koncept, om ny forskning inom arbetsvälbefinnande och om våra egna case. Nyhetsbreven är riktade till arbetsplatser – Beställ de inspirerande och tankeväckande mailen du också!