UUDET KOTISIVUT JULKAISTU ja NYT MYÖS APPI!

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) yhdessä tietosuojalain (1050/2018) kanssa.

Perustettu huhtikuussa 2018, päivitetty 2.11.2023.

Rekisterinpitäjä:
YourCoach (Y-tunnus 2929379-1)
Rejpeltvägen 2
66600 Vörå
+358 50 34 08 398

info@yourcoach.fi

 

Rekisterin pitämisen perusteet
Asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteet riippuvat siitä, mitä palveluitamme käytät. Voit kuulua yhteen tai useampaan henkilötietoryhmään riippuen siitä, missä määrin käytät palveluitamme. Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

Rekisteritietoja voidaan käyttää asiakkaan ja YourCoachin välisen asiakassuhteen hallinnointiin, hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tarjouksen kohdentamiseen, analyysien tekemiseen, palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimusten ja muiden tilastojen laatimiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää YourCoachin ja asiakkaan välisessä markkinoinnissa (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja markkinoinnin ohjaamiseen lain puitteissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää asiakkaalle itselleen suunnattu suoramarkkinointi.

Voimme myös käyttää asiakastietoja suojellaksemme, tunnistaaksemme ja ehkäistäksemme petoksia ja muita rikoksia, vaatimuksia ja vastuita. Voimme käyttää tietoja sovellettavan lain noudattamiseksi.

 

Verkkosivustomme käyttäjät:
Voimme kerätä seuraavia tietoja: käyttämiesi tietokoneiden ja laitteiden ominaisuudet ja sijainti, kuten IP-osoite, tunnisteevästeet, sivut, joilla vierailit, mistä tulit sivustollemme, aika, käyttöjärjestelmä, laite ja selain. Lisäksi keräämme luonnollisesti kaikki tiedot, jotka annat sivustollamme tai sen palveluissa.

Näitä tietoja käytetään verkkosivuston ominaisuuksien kehittämiseen, verkkosivuston tietoturvan varmistamiseen ja seurantaan sekä mahdollisen verkkovandalismin estämiseen. Lisäksi toimitettuja tietoja käsitellään erikseen asiakaspalvelun tarjoamiseksi (sähköinen ajanvaraus, palaute).

Tietojasi voidaan käyttää myös niin sanottujen ”tutkimusten” tekemiseen. uudelleenmarkkinointi, joten vierailusi perusteella voit nähdä markkinointiviestejämme, esim. Facebook- tai Google-mainokset.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen teknisen tai operatiivisen hallinnan toteuttamiseksi YourCoach voi siirtää osan tiedoista alihankkijoilleen tai käsitellä tietoja teknisen yhteyden avulla. YourCoach voi käyttää tietojen käsittelyyn myös alihankkijoita. Emme salli alihankkijoiden luovuttaa tietoja muihin tarkoituksiin.

YourCoachilla on oikeus käyttää tai siirtää tietoja, jos laki sitä vaatii, suojata teknologiaa ja puolustautua oikeudellisia vaatimuksia vastaan tai esittää niitä.

Toteutamme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvatoimia suojellaksemme hallussamme olevia tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta katoamiselta, sieppaamiselta, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka varmistamme, että järjestelmämme ovat suojattuja, emme voi taata, että verkkosivusto, tietokonejärjestelmä tai tiedonsiirto internetissä tai muussa julkisessa verkossa on täysin turvallista.

Jotta henkilöllä olisi oikeus käyttää rekisteriä, järjestelmän pääkäyttäjän on myönnettävä hänelle käyttäjätunnus. Pääkäyttäjä päättää myös, mitä käyttöoikeuksia käyttäjälle annetaan. Asiakashallintajärjestelmän käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja kirjautumisia seurataan.

Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokantoja säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa, ja vain tietyillä ennalta määrätyillä henkilöillä on pääsy tietoihin.

Kaikilla YourCoachin työntekijöillä ja YourCoachin puitteissa työskentelevillä kolmansilla osapuolilla on salassapitovelvollisuus kaikkien asiakastietojen suhteen. Henkilökunta on saanut koulutusta ja ohjeita siitä, miten tietoja käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin. Pyyntö saada tutustua rekisterin tietoihin on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna edellä mainittuun osoitteeseen (rekisterinpitäjä).

Sinä hallitset kaikkia meille antamiasi henkilötietoja. Jos haluat jossain vaiheessa korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista rekisteristä ja niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja kieltää henkilötietojesi käsittely.

Huomaa kuitenkin, että joissakin tapauksissa tietojen antaminen ja suostumus niiden käsittelyyn voi olla palvelun toteuttamisen tai käytön edellytys. Pidätämme oikeuden keskeyttää palvelujen tarjoamisen tai estää palvelujen käytön, jos rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai pyytää tietojen poistamista.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, ellei laki salli tai vaadi tietojen säilyttämistä pidempään.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Yleistä : Kun pyydät yhteyttä YourCoachiin, annat usein yhteystietoja (sähköpostiosoite tai puhelinnumero), kuten. sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella. Tallennettuja viestejä käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä asiakastietoja.

Hieronta- ja fysioterapia-asiakkaat: Kun teet varauksen, nimesi ja yhteystietosi tallennetaan aina varausjärjestelmään. Tiedot poistetaan 24 kuukauden kuluttua. Joistakin asiakkaista pidetään kirjaa, ja nämä tiedot arkistoidaan lukkojen ja/tai salasanojen taakse.

Työpaikat: Henkilöstötutkimusten, terveysprofiilien ja muiden seulontojen tulokset tallennetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan (yrityksen/organisaation) lupaa.

Yksittäiset henkilöt muut palvelut: Palvelusta riippuen asiakkaistamme tallennetaan joitakin tietoja, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat. puhelinnumerot, osoitteet, syntymävuosi, terveydentila. Kaikki tiedot tallentaa YourCoachin henkilökunta, joka on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja laillisesti.