SCREENINGAR & UNDERSÖKNINGAR


Hur mår ER personal fysiskt/ mentalt /socialt? Med hjälp av olika metoder kan vi hjälpa er att ta reda på svaret!

MENTALT- OCH SOCIALT VÄLMÅENDE

Såväl enkäter som individuella samtal kan enligt behov genomföras för att ta reda på hur situationen på er arbetsplats ter sig. Vi sammanställer också statistik för det undersökta samplet och belyser styrkor och svagheter på just er arbetsplats.

FYSISKT VÄLMÅENDE

Forskning visar att en god fysisk kondition förbättrar koncentrationsförmågan, höjer stresståligheten och höjer effektiviteten i arbetet. Genom Hälsoprofilbedömningar eller fysiska tester i grupp får din personal möjligheten att ta reda på sin fysiska nivå. Kunde livet vara lättare om konditionen var bättre?

%
Sänkt sjukfrånvaro
%
Förbättring från test 1
0%
Andel långtidsfriska
Tillräckligt fysiskt aktiva
Trivs på jobbet
Meningsfull fritid
Kränkande särbehandling på arbetsplatser
Intresserad av våra tjänster?
Ta kontakt
Arbetsplatser

Privatpersoner