NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Arbetshandledning

Arbetshandledning genomförs enskilt eller i grupp. Vid behov görs en screening av läget som syftar till att ge en klarare bild av er situation. Varje handledningsprocess inleds med att du/ni sätter upp mål. Därefter arbetar vi målinriktat och engagerat för att hjälpa er framåt. Vi arbetar genom att stärka individerna som personer och som gruppmedlemmar. Arbetshandledning fungerar ypperligt i utvecklande och förebyggande syfte. 

YourCoach arbetshandledning Anna Nordmyr

Vanliga frågeställningar

Vad kan vi göra för dig?

Ta gärna kontakt med oss för mer information och offert. Om du vill gå vidare, gör vi tillsammans upp en plan på hur vi kan jobba kring just din situation.

I vårt team är det Anna Nordmyr,  utbildad arbetshandledare och organisationskonsult samt även mental rådgivare, som arbetar inom detta område. Annas styrka är det konkreta tillvägagångssätt som hon använder sig av med sina kunder – och där individen och prestationen står i centrum.

YourCoach organisaitonskonsultation Anna Nordmyr

Vill du ta del av senaste nyheter?

Vi ger ut ett nyhetsbrev ungefär tre gånger per år, där vi bl.a. berättar om nya tykydags-koncept, om ny forskning inom arbetsvälbefinnande och om våra egna case. Nyhetsbreven är riktade till arbetsplatser – Beställ de inspirerande och tankeväckande mailen du också!